Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Ο ανάδρομος Ερμής και το πέρασμα από τον ΛέονταΟ Ερμής σημειοδοτεί τον ανθρώπινο νου και τις νοητικές μας λειτουργίες. Είναι η ικανότητά μας να λαμβάνουμε, να επεξεργαζόμαστε, να ταξινομούμε και να ερμηνεύουμε τα ερεθίσματα και τις πληροφορίες που παίρνουμε από το περιβάλλον μας. Από τις πληροφορίες αυτές μαθαίνουμε και αποκτάμε γνώσεις. Είναι τα δίκτυα που συνενώνουν πληροφορίες μέσα στον εγκέφαλό μας και κατ’ επέκταση είναι τα δίκτυα που συνενώνουν ανθρώπους, πληροφορίες, ιδέες και χώρους. Ο Ερμής είναι ακόμα η ικανότητά μας να παράγουμε λογικές σκέψεις και επομένως σημειοδοτεί και την γλώσσα που είναι το μέσο με το οποίο επικοινωνούμε τις σκέψεις μας.

 Διαβάστε περισσότερα από την Κοραλλία Μόζορα

Δεν υπάρχουν σχόλια: